Vad är Tillväxt Frostviken och vad gör Tillväxt Frostviken?

Tillväxt Frostviken är en ideell förening som bildades på mors dag, 2012-05-28. Föreningens ändamål är att utveckla samhällsservice samt att skapa förutsättningar för utveckling, inflyttning och en ökad besöksnäring till Frostviken. För att lyckas ska föreningen samla regionens näringsliv, kommun och övriga aktörer.

Tillväxt Frostviken fokuserar på att utveckla Frostviken i alla avseenden som behövs för att näringslivet ska trivas och växa här. Med bra förutsättningar för näringslivet kommer bl.a. behov av anställningar och därmed behov av inflyttning. Vi ska också bidra till goda förutsättningar för ett bra boende här i Frostviken, med en samhällsservice som skapar trygghet och förutsättningar till personlig utveckling. Vi vill hjälpa alla våra medlemmar att öppna nya dörrar, nya möjligheter.

Besöksnäringen är en viktig gren i vår verksamhet. Vi kommer ständigt att utveckla marknadsföringsfrågor och vår förmåga att förpacka och sälja det unika och älskade här i Frostviken. Många som lever här i Frostviken har sin inkomst från turism i alla dess former. Vi vill göra vad vi kan för att bidra till att det blir enklare att leva på denna näring och att det är en näring som växer i hela Frostviken.

En annan tydlig och viktig näring här är den befintliga elektronikindustrin. Vi har en unik koncentration av elektronik och kablageföretag. Den största enskilda arbetsgivaren Gäddede Elektronik AB, GELAB producerar dessutom värdens mest effektiva 3G och 4G basstationsantenn. Vi är stolta över våra företags konkurrensförmåga här i Frostviken och vi i Tillväxt Frostviken vill bidra till att denna konkurrensförmåga bibehålls och stärks.

En generell samhällstrend i Sverige just nu är ett kopparnäten för telefoni plockas ner. Tillväxt Frostviken kommer att ta en viktig roll i denna förändring där vi kommer att vara en väktare för förbättrad infrastruktur. Dagens motorvägar är inte byggda av asfalt utan av glasfiber. Vi kommer att kräva en komplett utbyggnad av fiberbaserad internetuppkoppling till alla i Frostviken. I detta arbete kommer vi att vara en viktig part i hur detta självklara mål ska uppnås.

Ett växande Frostviken kräver många saker men en grundläggande självklarhet är även att våra ungdomar har en möjlighet att stanna här eller flytta tillbaka hit efter en tid på annan ort. Bra utbildningar ska kunna erbjudas våra ungdomar och alla andra som vill förkovra sig i något ämne. Tillväxt Frostviken finns med som en motor i alla dessa områden. Tillsammans är vi en stark kraft för positiv förändring!